top of page

שינוע חברתי. משלימים את החוסר מתוך השפע הקיים

אנחנו מצילים ציוד ומוצרים ומשנעים אותם לעמותות וארגונים. ככה אנחנו מפנים משאבים לדברים החשובים באמת!

שווי כולל בש"ח

ציוד ומוצרים שהצלנו עד היום

מה אנחנו עושים?

שינוע חברתי הינו ארגון  חברתי בר קיימא שמטרתו השלמת החסר מתוך השפע הקיים באמצעות פתרונות לוגיסטיים והיכולת לגייס את החברה העסקית והאזרחית.

 

שינוע חברתי פועל על ידי איתור ואיסוף מוצרי צריכה, ריהוט, ביגוד, מזון ועוד מארגונים וחברות בעולם העסקי ומשנעים אותם לגופים וארגונים מהעולם החברתי הזקוקים לו.

BG 2.png

שותפים ותורמים

bottom of page