top of page
BG 2.png

ארגון שינוע חברתי מייצר סינרגיה בין עודף לחוסר. השפע מפצה על החוסר בצורה מנוהלת, ובכך מאפשר שימוש אופטימלי בתקציבי ארגונים חברתיים לקידום מטרותיהם ויצירת אימפקט חברתי.

בעזרת עודפים של ציוד ומוצרים של הארגונים העסקיים, אותם אנו משנעים לארגונים החברתיים - מתאפשרת הפניית משאבים לפיתוח מגוון רחב של תחומים הנוגעים בפעילות הליבה של אותם ארגונים.

20200513_101750_edited_edited.jpg

האימפקט 
החברתי
והסביבתי

BG 2.png

בית הספר לחינוך מיוחד
"שפרירים", עמק חפר

בית ספר שפרירים, בו לומדים תלמידי חינוך מיוחד מכל הארץ,  פנה אלינו בבקשה דחופה לסייע בציוד וריהוט לבית הספר, לאחר שקיבלו מבנה חדש במקום מבנה ישן ומתפרק בו שהו.

במקביל הגיעה לשינוע חברתי פנייה מחברת ההיי טק J-FROG שבעקבות מעבר למשרדים חדשים ביקשו להעביר עודפי ריהוט וציוד משרדי. שינוע גייס מערך מתנדבים, שכלל הפעם גם מתנדבים מקרב הורי בית הספר.

תוך שבוע מקבלת הפנייה בית הספר היה ערוך לקבל את התלמידים.

הכסף שנחסך לבית הספר מכך שלא נאלץ לשלם על ריהוט וציוד,  הופנה לטובת תגבור מערך שיעורי העזר והסייעות עבור תלמידי החינוך המיוחד.

BG 2.png

 רשת דיור מוגן לקשישים "עמידר"

מגיפת הקורונה הביאה לפתח  שינוע  חברתי בקשת רבות. ביניהן פניה שנגעה לליבינו במיוחד- מרשת עמידר המספקת דיור מוגן לקשישים, עולים חדשים מברית המועצות, השוהים לבד בחדרם. בשל הקורונה וחוסר היכולת לצאת ולפגוש את יתר דריה בניין, מצאו עצמם הקשישים מבודדים בחדרם, וללא קשר לעולם החיצון. הנהלת הרשת ביקשו לגייס עבורם מכשירי טלוויזיה שיאפשרו תקשורת וחיבור הן לחדשות ולעדכונים, כמו גם לסייע  בהפגת הבדידות.

במקביל, הגיעה לשינוע חברתי פניה מרשת מלונות דן, שניצלו את זמן הקורונה לשיפוצים הכללו גם החלפת מסכי הטלויזיה.

עוד באותו היום נאספו הטלוויזיות משלושה בתי המלון של הרשת , ושונעו לבתי הדיור המוגן עמידר והותקנו לרווחת הקשישים המבודדים.

BG 2.png

עמותת "אליפלט"
אזרחים למען ילדי הפליטים

שינוע חברתי קיבלה פניה מארגון אליפלט. הארגון נותן מענה לכ- 1,000 ילדי פליטים מרחבי הארץ, נסמך בעיקר על פעילות מתנדבים וממומן ברובו מכספי תרומות.

כחלק מתהליך התייעלות עברה פעילות הארגון למשרדים חדשים אותם חלקו עם עמותות נוספות הפועלות בזירה החברתית, וביקשו משינוע חברתי סיוע בריהוט המבנה החדש שיאפשר פעילות משותפת מיטיבית הלכל בארגונים ביחד.

עובדי שינוע חברתי ליקטו במרכז הלוגיסטי של הארגון ציוד עודף שנאסף ממספר חברות עסקיות  ביניהן אדוארדס, PAYPAL, קורנית, שטראוס, בנק לאומי וחברת אריסון.

הציוד שונע למשרדי אליפלט החדשים ואפשר עבודה שיתופית ומיטיבה למען הקהילה  

האימפקט שלנו במספרים

bottom of page